Er du lejer i en ejendom med store varmeudgifter?

Hvilke muligheder har du for at forlange energibesparende foranstaltninger gennemført i ejendommen?

Som lejer i en boligejendom med dårlig isolering kan vinteren være en ekstrem dyr periode på året, da det kræver, at man skruer gevaldigt op for varmen med den følge at skulle betale en formue for varmen. Lejelovens § 146 åbner op for, at hvis man eksempelvis er lejer i en dårlig isoleret boligejendom, så har man adgang til at forlange bedre isolering gennemført af sin udlejer og hermed spare på varmeudgifterne.

Lejerens adgang til at forlange energibesparende foranstaltninger gennemført

Lejelovens § 146 giver lejeren mulighed for at tvinge udlejer til eksempelvis at efterisolere ejendommen.

Betingelser for at kunne kræve sådanne energibesparende foranstaltninger gennemført er som følgende:

  1. Udlejeren skal levere varme og opvarmning af brugsvand til ejendommen
  2. Det er enten beboerrepræsentanten eller flertallet af lejerne, der kan forlange, at der udfærdiges forbedringer i ejendommen
  3. Udgifterne til varme i henhold til varmeregnskabet for det pågældende år skal overstige halvdelen af huslejen

 

Levering af varme

Det er en forudsætning for at tvinge udlejeren til eksempelvis at efterisolere ejendommen, at det også er udlejeren, som leverer varme og opvarmning af brugsvand til ejendommen. Dette vil være tilfældet, såfremt du som lejer modtager et årligt varmeregnskab fra udlejer.

Såfremt lejeren selv sørger for opvarmning af lejemålet, finder Lejelovens § 146 ikke anvendelse.

Beboerrepræsentanterne / flertallet af lejere

Hvis man er beboer i en boligejendom med seks eller flere beboelseslejligheder, kan der etableres en beboerrepræsentation, som kan forlange de energibesparende foranstaltninger gennemført af udlejeren.

Derimod, hvis man er beboer i en boligejendom med tre til fem beboelseslejligheder, har flertallet af lejerne mulighed for at forlange energibesparende foranstaltninger gennemført af udlejeren.

Varmeregnskabets størrelse

Hvis lejemålets seneste årlige varmeudgift har været eksempelvis 20.000 kr., og den årlige husleje er 40.000 kr., kan lejer ikke forlange energibesparende foranstaltninger gennemført, idet den årlige varmeudgift ikke overstiger halvdelen af huslejen.

Derimod hvis den årlige varmeudgift er 25.000 kr., og den årlige husleje er 40.000 kr., kan lejer forlange foranstaltningerne gennemført, såfremt de øvrige betingelser i § 146 også er opfyldt.

Energimærkning

En energimærkning anvendes til at oplyse en person, hvor energieffektiv en bygning eller bolig er på en skala fra A til G, hvor A er det bedste og G er det dårligste.

I henhold til lov om fremme af energibesparende foranstaltninger i bygninger skal der ved udleje af en bygning, boligenhed eller erhvervslokale foreligge en energimærkning for lejemålet.

Såfremt, der ikke foreligger en sådan energimærkning, kan beboerrepræsentanterne eller flertallet af lejere kræve, at udlejeren udfører en sådan energimærkning. Dette forudsætter, at de samme betingelser, som tidligere nævnt i Lejelovens § 146 er opfyldt.

Vil energiforbedringer medføre ændringer af huslejen?

Ja, energiforbedringer kan resultere i huslejestigninger, såfremt energiudgifterne samtidigt reduceres for lejerne.

Formålet med Lejelovens § 146 er netop at øge det økonomiske incitament hos udlejerne i at investere i energibesparende foranstaltninger samtidigt med at reducere energiudgifterne for lejerne.

Derfor er det et krav, at beboerrepræsentanterne eller flertallet af lejerne accepterer en lejeforhøjelse, således at udlejeren opnår dækning for udgifterne, der med rimelighed er afholdt til at gennemføre foranstaltningerne.

Det gøres gældende ifølge Lejelovens § 129, stk.1, at lejeforhøjelsen må maksimalt svare til den besparelse, som lejerne opnår som følge af de energibesparende foranstaltninger.

Lejerne kommer således på sigt til at betale for energiforbedringerne gennem huslejen, men samtidigt kommer lejerne til at spare et tilsvarende beløb eller mere på varmeudgifterne.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at det er alle ejendommens lejere, der pålægges en huslejestigning, også selvom man eksempelvis som lejer ikke støder umiddelbart op til de dele af bygningen, der efterisoleres.

Er der uenighed om, hvorvidt der kan kræves energibesparende arbejde?

Opstår der uenighed mellem udlejeren og lejerne om, hvorvidt der kan udføres energibesparende foranstaltninger i henhold til Lejelovens § 146, så kan beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne indbringe en sag ved Huslejenævnet.

Huslejenævnet kan træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne er opfyldt for lejernes krav om energibesparende foranstaltninger.

 

Står du i en situation, hvor du og flere af lejerne er uenige med udlejer om energibesparende arbejde? Kontakt advokat Niels Bjerre, hvis du er udlejer eller lejer og har spørgsmål til artiklen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg