Kan man få erstatning for skimmelsvamp i lejemålet?

I forbindelse med udlejning af lejemål, er udlejer underlagt en række forpligtelser til at vedligeholde lejemålet. Hvis forpligtelserne ikke er opfyldt, er det tale om en mangel i lejemålet. Skulle det ske, at du lejer et lejemål, hvor der er skimmelsvamp, kan du i nogle tilfælde have krav på erstatning. I denne artikel kan du læse mere om, hvad udlejer og lejer er forpligtet til i forhold til vedligeholdelse, og hvad lejer skal gøre, hvis han eller hun oplever skimmelsvamp i lejemålet.

Lejemål med mangler

Som lejer skal du kunne forvente at lejemålet stilles dig til rådighed i god og forsvarlig stand i hele lejeperioden, sådan som det er aftalt. En del lejere har i deres lejeperiode oplevet at en eller flere ting, ikke har levet op til det som kunne forventes. Er det tilfældet, er lejemålet behæftet med mangler.

Hvis der er konstateret skimmelsvamp i dit lejemål, er det relevant at klarlægge, hvem der har ansvaret for, at der er opstået skimmelsvamp.

Hvis du som lejer er ansvarlig for skimmelsvamp, f.eks. på grund af egen brug af lejemålet, må du selv udbedre manglerne. Udlejer er berettiget til at stille krav om, at der sker udbedring af manglerne. 

Skyldes skimmelsvamp udlejers forhold (eksempelvis manglende vedligeholdelse af ejendommen), har udlejer ansvaret for at udbedre manglerne. Hvis ikke udlejer udbedrer manglerne, eller ikke reagerer på din henvendelse, vil der være en række muligheder for lejeren i lejeloven.

Lejers vedligeholdelsespligt

Den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhviler oftest lejer. Dette skal dog være aftalt i lejekontrakten, da udlejer ellers har den indvendige vedligeholdelsespligt. Lejer skal sørge for jævnlig udluftning og ventilation for at undgå fugtdannelse og svampeangreb. Glemmer man at lufte ud når man f.eks. bader, laver mad og tørrer tøj, risikerer man dannelse af kondens i de områder hvor der er mangelfuld cirkulation af luften. Lejer skal altid sørge for at vedligeholdspligten overholdes, således lejemålet altid fremstår pænt og vedligeholdt.

Overholder lejer ikke sin pligt til at vedligeholde lejemålet, må lejer selv betale for udgifterne til eventuel udbedring af manglerne. Hvis skimmelsvampen er selvforskyldt, mister lejer også retten til at kræve erstatning.

Hvordan undgår lejer at blive beskyldt for mangler

Det er anbefalet, at lejer og udlejer sammen udarbejder en indflytningsrapport, hvor de gennemgår lejemålet for mangler. Hermed kan det ikke blive lejers ansvar at betale for udbedring af manglerne, hvis de eksisterede på tidspunktet for indflytning.

Skimmelsvamp er dog tit gemt godt og ikke umiddelbart til at se med det blotte øje. Skimmelsvampe vokser ofte på mørke og skjulte steder, hvor det er fugtigt. Det kan være at der vokser skimmelsvamp på steder, hvor man ikke lige har tænkt, eller steder som er skjulte, og svære at opdage. En mangel, der først viser sig senere, er en såkaldt skjult mangel. Lejer hæfter heller ikke for en skjult mangel – såfremt den skyldes udlejers forhold.

Erstatning

Lejemål som er behæftet med skimmelsvamp, kan give lejer ret til at kræve en erstatning fra udlejer, så længe forekomsten af skimmelsvampen ikke er selvforskyldt. Du kan kræve erstatning for udgifter til midler for at fjerne skimmelsvamp, udgifter til midlertidig bolig og øvrige udgifter på grund af skimmelsvampen. Hvor stor denne erstatning er, afhænger af en konkret vurdering af det estimerede tab. Du vil også kunne kræve nedslag i huslejen for den periode, hvor der har været skimmelsvamp i lejemålet.

Det er dog vigtigt at lejer gør udlejer opmærksom på skimmelsvampen hurtigst mulig efter at lejeren opdager forekomst af skimmelsvamp i lejemålet. Som lejer har man pligt til at afhjælpe problemet, således at dette ikke bliver værre. Hvis man ikke reagere straks, kan man miste retten til at kræve erstatning og andre krav mod udlejer.

Kontakt os

Har du skimmelsvamp i dit lejemål, og skyldes det udlejersforhold? Så er du velkommen til at kontakte os omkring din sag for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg