Hvor meget må udlejer opkræve i husleje?

Husleje

Vil du læse mere om hvad din udlejer må opkræve i husleje, huslejenævn, omkostningsbestemt husleje, markedsleje? Så er der mere information at hente her!

Huslejens størrelse er naturligvis en ting, der er væsentlig for såvel udlejer som lejer. Udlejers økonomi og forrentning af ejendommen afhænger af lejeindtægten ligesom lejers privatøkonomi og økonomiske frirum også bl.a. afhænger af huslejens størrelse.

Hvor meget må udlejer så opkræve i husleje? Ja, det er vist det, man kalder et godt spørgsmål! Det afhænger i hvert fald af mange forskellige faktorer, der ikke kun er lejemålets stand, beliggenhed, kvalitet og udstyr, men også i høj grad afhænger af det regelsæt, som lejemålet er omfattet af.

Boligreguleringslovens regler om huslejens størrelse

Boligreguleringsloven indeholder bestemmelser omkring huslejens størrelse. Loven gælder for de kommuner, der har vedtaget den, hvilket er de fleste kommuner.

For at gøre det kort, så medfører § 5, stk. 1 (omkostningsbestemt husleje) i loven, at huslejen ved lejeaftalens begyndelse ikke må overstige:

  • Beløb som kan dække ejendommens nødvendige driftudgifter, og
  • Afkastningen af ejendommens værdi.

Er huslejen ikke nok til at opfylde ovennævnte, kan udlejeren kræve en huslejeforhøjelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den omkostningsbestemte husleje ikke er lig med de udgifter, som udlejeren har. Det er alene en regning efter reglerne i boligreguleringsloven.

Er lejemålet ved lejeaftalens indgåelse gennemgribende forbedret, følger det af § 5, stk. 2, at man kan forlange en lidt højere husleje, nemlig med udgangspunktet i reglerne om det lejedes værdi i lejeloven.

Et lejemål anser man som gennemgribende forbedret, hvis der er anvendt enten 2.255 kr. pr. m2 (2019-tal) eller i alt 257.894 kr. (2019-tal) for lejemålet i løbet af en periode på 2 år.

Læs mere om boligreguleringsloven her

Lejelovens regler om huslejens størrelse

I lejeloven findes der et begreb, der hedder “det lejedes værdi”. Herefter kan man ikke kræve en husleje, der er højere end det lejedes værdi. Hvordan kommer man så frem til det? Det gør man ved at se på den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret/området for tilsvarende boliger med samme beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og stand.

Er huslejen væsentlig højere end det lejedes værdi, så kan lejer kræve nedsættelse af huslejen. I praksis kræver det, at der er en forskel på 10-15 procent mellem den leje, der opkræves, og den leje, der lovligt kan opkræves førend, at man kan kræve huslejenedsættelse.

Det er værd at bemærke, at disse regler gælder begge veje således, at udlejeren også kan kræve regulering af huslejen, hvis situationen er den omvendte.

Du kan læse mere om lejelovens regler her

Markedsleje (fri lejefastsættelse)

Er lejemålet omfattet af de særlige regler om markedsleje, så har udlejer (næsten) frit spil for at sætte husleje, som han vil. Der er kun få muligheder for lejeren for at kræve lejen ændret. Lejemålene, der er omfattet af disse regler,  er:

  • Lejemål, der er nyopførte (dvs opført efter 31/12-1991), og
  • Lejemål der tidligere blev anvendt til erhverv (dvs anvendt til erhverv pr. 31/12-1991 og senere omdannet til bolig), samt
  • Nyindrettede taglejligheder/værelser (dvs som er indrettet til bolig efter 1/9-2002), og
  • Lejligheder og enkeltværelser i nypåbyggede etager, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004.

Selvom huslejen i disse lejemål næsten aldrig kan nedsættes, så har Huslejenævnet ligesom de alle andre lejemål. mulighed for at behandle en sag om huslejens størrelse.

Få hjælp til at klage til Huslejenævnet

Er du i tvivl om, hvorvidt du betaler for meget i husleje, så er du velkommen til at kontakte advokat Niels Bjerre på 97 95 18 33 eller på kontakt@lejerraadgivning.dk for en gratis og uforpligtende samtale om din sag. Har du en indboforsikring, vil du oftest få dækket alle dine udgifter til advokathjælp i sagen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg