Lejer skal orientere udlejer om fremleje af lejemål

Klage over husleje

Ønsker lejer at fremleje sit lejemål, er der nogle regler man skal forholde sig til. Når man lejer en bolig, eller deler af en bolig ud, som man ikke selv ejer, skal man efter påkrav orientere udlejer om eventuelle indgående fremlejeaftaler. Hvis ikke lejeren fremlejer efter reglerne, kan udlejer modsætte sig fremleje, og lejeren kan udsættes af lejemålet.  

Hvad er fremleje

Fremleje er når en lejer udlejer en bolig, eller dele af en bolig ud, som denne ikke selv ejer. Der kan være flere grunder til at fremleje sin bolig, eksempelvis på grund af rejse, studieophold eller fordi lejer har et værelse til overs. Fremleje af boliger som anvendes til beboelse, og som ikke er almene boliger, reguleres af lejelovens regler.

Krav om samtykke

De legale fremlejeregler giver lejeren ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse, hvor det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. Fremlejereglerne må dog sammenholdes med reglen om samtykke. Udgangspunktet er at hel eller delvis fremleje af lejemålet til andre end medlemmer af sin husstand må alene ske med udlejers samtykke.

Hvor mange personer, må man fremleje til?

Lejer må højest fremleje halvdelen af lejemålet ud. Derudover står der i lovgivningen, at antallet af personer ikke må overstige antallet af beboelsesrum. Køkken-, bad-, toilet-, opbevaring- og entrérum medregnes ikke som beboelsesrum. Har man et lejemål på 100 kvadratmeter med fire beboelsesrum, må man højst fremleje et værelse eller en del af lejemålet som udgør 50 kvadratmeter, og antallet personer må ikke overstige fire.

Det er vigtigt at huske at reglen om fremleje må sammenholdes med reglen om udlejers samtykke, hvis det fremlejes til andre end medlemmer af sin husstand.

Orientering om fremleje

For at et forhold kan betegnes som fremleje, skal brugen af lejemålet ske mod betaling af et vederlag. Det er derfor nødsaget at fremlejeaftalen indgås skriftlig mellem fremlejegiver og fremlejetager. Lejer skal efter påkrav orientere udlejer om eventuelle indgående fremlejeaftaler. Udlejer skal således få en kopi af fremlejeaftalen inden fremlejeperiodens begyndelse. Undladelse af at sende en kopi kan ikke sanktioneres med ophævelse dersom udlejer ikke fremsætter krav herom.

Hvis ikke lejer orienterer udlejer om en indgået fremlejeaftale, efter påkrav, og ej heller inden fremlejeperiodens begyndelse, kan udlejeren hæve lejeaftalen. Det vil sige at lejeaftalen mellem lejer og udlejer ikke længere anses som gyldig. Udlejer mister derfor en ret til fremleje, og til at fortsætte lejeforholdet.  

Uberettiget fremleje

Udlejer kan hæve lejeaftalen med lejer, når lejeren helt eller delvist overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor lejeren ikke er berettiget hertil og trods udlejers indsigelser.

Det kan eksempelvis være at lejer har fremlejet boligen til andre familiemedlemmer uden udlejers samtykke, eller har ikke fremsendt kopi af fremlejekontrakt efter påkrav herom. Hvis lejeren ikke fremlejer efter reglerne, kan udlejer modsætte sig fremlejet og hæve lejeaftalen.

Såfremt du udlejer et lejemål, som ikke er beboet af lejeren, er du velkommen til at kontakte os omkring sagen. Det er vigtigt at sagen gribes korrekt an. Det er gratis og uforpligtende at kontakte os om din sag.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg