Priser

Gratis rådgivning

Har du en indboforsikring, der er tegnet inden, at tvisten med din udlejer er opstået, så vil du i nogle tilfælde have en retshjælpsdækning, der dækker udgifterne til sagens behandling ved Huslejenævnet og Boligretten. Dette omfatter såvel klagegebyret som øvrige omkostninger.

Vi tilbyder retshjælp på trin 2 til gennemgang af din lejekontrakt eller andre dokumenter i dit lejeforhold. Du kan få retshjælp efter trin 2, såfremt du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, hvilket i 2022 er følgende:

  • Er du enlig må din indtægt ikke overstige et beløb på 348.000 kr.
  • Er du samlevende eller gift, må jeres samlede indtægt ikke overstige et beløb på 442.000 kr.

Såfremt du har hjemmeboende børn eller plejebarn under 18 år forhøjes ovenstående beløb med 60.000 kr. pr. barn.  

Eksempelvis: er du gift og har to hjemmeboende børn under 18 år er den samlede økonomiske betingelse: 442.000 kr. + 60.000 kr. + 60.000 kr.

Egen betaling udgør: 295 kr.

Indtægten dokumenteres via årsopgørelse fra 2020. En kopi af din og din samlevers årsopgørelse sendes til os.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale om din sag!