Sådan klager du over din husleje!

Klage over husleje

Når du skal klage over din husleje, så er det vigtigt, at det sker korrekt, da du ellers risikerer, at du taber sagen. Dette er en kort beskrivelse af de vigtigste punkter, som du skal være opmærksom på!

 

Skal man tale med sin udlejer før man klager over sin husleje?

Det er ikke nødvendigt, at man kontakter sin udlejer forinden, at man klager over huslejen. Det er næppe noget, der medfører nogen ændring huslejen til din fordel, hvis du kontakter udlejer først. Udlejer og dig har jo modsatrettede interesser i, hvad der betales i husleje, og dette kan jo grundlæggende ikke ændres.

Vælger du alligevel at kontakte udlejer, så skal du forinden en aftale om nedsættelse af huslejen evt. indgås være opmærksom på indholdet af denne aftale, så du ikke risikerer, at du fremadrettet ikke kan kræve huslejenedsættelse.

3 ting som du skal være særligt opmærksom på, når du klager over din husleje!

Hvilken type af lejemål er der tale om?

Det er meget vigtigt først og fremmest at være opmærksom på, hvilken type af lejemål, der er tale om inden, at man klager over huslejen. Det er nemlig meget afgørende for, om det er muligt at få medhold i en sag om nedsættelse af husleje. Ligger lejemålet i en ejendom, der er opført efter d. 31/12-1991 eller før denne dato blev anvendt som erhverv? Ligger lejemålet i en kommune, hvor boligreguleringsloven gælder? Var der 6 eller færre lejemål pr. 1/1-1995 (såkaldte småhus ejendom)? Er lejemålet et værelse?

Der er mange forhold, der spiller ind på lejens størrelse, og som man ikke selv har mulighed for at vide noget om. Du kan læse mere om lejens størrelse her

Stand, beliggenhed, størrelse og udstyr

Det er i mange tilfælde afgørende, hvilken stand lejemålet er i, når man vurderer huslejen. Dette afhænger dog af, hvilket regelsæt, lejemålet er omfattet af. Er lejemålet gennemgribende renoveret? Eller er der ikke sket renovering i over 20 år? Det kan betyde en stor forskel i huslejen.

Beliggenheden er også væsentlig. Ligger lejemålet eksempelvis ud til en trafikeret vej eller væk fra centrum, er huslejen typisk lavere end, hvis lejemålet ligger i et stille kvarter eller centralt.

Størrelsen af lejemålet har også betydning. Jo større lejemålet er desto lavere er kvadratmeterprisen ofte. Det hænger sammen med at badeværelse og køkken, der er i alle lejligheder/beboelsesenheder, typisk er de dyreste rum at indrette, hvilket igen giver en lavere kvadratmeterpris i opførelses/vedligeholdelsesomkostninger pr. m2 ved store lejemål kontra små lejemål.

Udstyret i lejemålet har også betydning. Er lejemålet særligt eksklusivt indrettet – eller måske bare har en altan, så er det noget, der kan give en højere husleje pr. mdr. Dette fordi, at det øger brugsværdien for lejer.

Lejekontrakten

Indholdet af lejekontrakten er meget afgørende for, om man kan få nedsat sin husleje. Er lejemålet eksempelvis omfattet af reglerne om fri markedsleje men udlejeren i lejekontrakten ikke har skrevet dette eller skrevet det korrekt, så kan man alligevel have mulighed for at få sin husleje nedsat. Dette kan jo have væsentlig betydning for lejeren, der kan få en meget stor besparelse.

Er lejemålet gennemgribende forbedret, skal udlejer også anføre dette i lejeaftalen, da det ellers kan medføre, at lejeren kan få medhold i en nedsættelse af huslejen.

Huslejenævnets behandling af en klage over husleje

Huslejenævnet behandler, som beskrevet ovenfor, sager om huslejens størrelse.

En klage til Huslejenævnet skal altid ske skriftlig, og der skal vedlægges en kopi af lejekontrakt, korrespondance mellem udlejer og lejer, kontaktoplysninger på lejer, kvittering for overførsel af klagegebyret.

Sådan behandler Huslejenævnet sagen

Når Huslejenævnet har modtaget klagen, vil denne blive videresendt til udlejeren, der så har 14 dage til at komme med sine kommentarer til sagen.

Huslejenævnet vil også se på, om der evt. er behov for at indhente yderligere information hos andre offentlige myndigheder til behandling af sagen. Huslejenævnet vil også komme på en besigtigelse af lejemålet, hvor såvel udlejer som lejer er inviteret. Dette vil ske med minimum 7 dages varsel.

Når sagen er blevet tilstrækkeligt belyst, vil Huslejenævnet træffe en afgørelse i sagen, der sendes til parternes repræsentanter.

Sagsbehandlingstiderne varierer meget alt efter, hvilket Huslejenævn, der behandler sagen.

Få gratis hjælp til at klage over din husleje!

Hvis du har en indboforsikring, har du mange gange mulighed for at få dækket advokatomkostninger (samt klagegebyret til Huslejenævnet) af forsikringsselskabet. Dermed vil det være gratis for dig at få min hjælp til at håndtere sagen. Kontakt mig på 97951833 eller på kontakt@lejeraadgivning.dk

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg